باران

باران رحمت خدا همیشه می بارد

 

                           تقصیر ماست که کاسه هایمان

 

                                                            را بر عکس گرفته ایم

 

 


برچسب ها:
زمان: 2015-06-27 14:51:54